🎉Geef mensen van de straat een thuis in Mumbai
Doneer

Ondersteun een zendingswerker

Waarom lokale zendingswerkers?

Niets of niemand zo doeltreffend als plaatselijke zendelingen. Mensen die er hetzelfde uitzien, de taal spreken, de gewoontes kennen; mensen die kunnen getuigen dat Jezus niet alleen de God van het Westen is, maar de God van alle mensen. Juist deze mensen hebben uw ondersteuning nodig.

Een lokale zendingswerker in India, Nepal of Bangladesh heeft veel minder geld nodig dan een westerling die daar leeft om hetzelfde werk te kunnen doen.

Partnerschap en eenheid in het wereldwijde lichaam van Christus wordt versterkt door voor elkaar te bidden en elkaar financieel te ondersteunen.

Het netwerk

Alle ondersteunde werkers functioneren binnen de internationale zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht (JmeO). JmeO richt zich in India, Nepal en Bangladesh met name op:
  • Evangelisatie
  • Gemeentestichting
  • Training
  • Hulpverlening en community development denk aan werken onder weduwen, wezen, straatkinderen, mensen die aan aids of lepra lijden, prostituees en kastelozen.
Alle JmeO-medewerkers wereldwijd zijn zelf verantwoordelijk voor hun (financiele) ondersteuning. JmeO betaalt geen salarissen en werkt uitsluitend met toegewijde vrijwilligers die God vertrouwen voor hun voorziening.

Een bemoedigende steun in de rug

Het maandelijkse bedrag dat de werkers ontvangen is erg belangrijk, maar onvoldoende voor hun totale onderhoud. Dit voorkomt dat ze volledig van het IAP afhankelijk worden. Zo blijven de werkers verantwoordelijk voor de rest van hun inkomen.

Uw gift komt goed terecht

Binnen JmeO wordt er in teamverband gewerkt en is er toezicht en leiding van een lokale JmeO-tak. Als er niet meer onder toezicht van JmeO gewerkt wordt en een zendingswerker de organisatie verlaat, houdt de ondersteuning op. Zo weet u als sponsor dat er lokaal verantwoording afgelegd wordt en dat uw gift goed terechtkomt. Uw sponsorbedrag komt volledig op de plaats van bestemming terecht. Er worden geen administratie- of overheadkosten in mindering gebracht. Ook het IAP-team maakt deel uit van JmeO.

Ik wil doneren