Doneer nu

Ondersteun een lokale zendingswerker in India, Nepal of Bangladesh

Neem contact met mij op

Gift overmaken

NL10 RABO 0307 0350 42
t.n.v. Stichting India Adoptie Plan

Wilt u vermelden waarvoor uw gift bestemd is? Hartelijk dank.

Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Incassant ID: NL55ZZZ410421860000