🎉Geef mensen van de straat een thuis in Mumbai
Doneer

ANBI


Stichting India Adoptie Plan is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan onze stichting zijn daarom belastingaftrekbaar.

Als ANBI dienen wij een aantal gegevens te publiceren, zoals onderstaande gegevens.

Naam:Stichting India Adoptieplan
RSIN:804353785
KvK-nummer:41042186

Bestuur

  • Kees Voogd – voorzitter
  • Marianne Doornweerd, lid
  • Oscar Biesheuvel – secretaris
  • Hans Bins, penningmeester

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden die door bestuursleden of door andere vrijwilligers worden verricht voor de stichting gebeuren pro Deo. Niemand ontvangt een salaris. Wel worden onkosten vergoed, zoals gereden kilometers.

Financiële verantwoording

Jaarverslag 2021

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons kantoor, we vertellen u graag meer!